Underkategorier

 • Haderslevs Vagthund er en ny vagthund på hjemmesiden WWW.DeDanskeVagthunde.dk

  Definition på en Haderslevs Vagthund.
  En vagthund er i princippet et målrettet forum, hvilket i dette tilfælde igen vil sige, at denne vagthund vil give den ”almindelige” borger/vælger, en mulighed for, overfor politikkerne/eliten, at komme til orde og få sin mening frem om hvad man mener om et hvilket som helst emne der har med Haderslev at gøre, og andre kan efterfølgende igen give deres indspark til dit indlæg.

  Krav til indhold
  Modsat Facebook kan du ikke på dette forum nøjes med korte kommentarer, men du skal mindst skrive 200 tegn således at du sikrer læser et mere oplysende indlæg der giver et meningsfyldt indlæg eller kommentar.
  Dette også for at sætte en stopper for de værste Facebook-kvababbelser. Naturligvis vil ulovligt indhold og personlige angreb være dit eget ansvar, men et ubehøvlet Facebook-sprog kan også resultere i at du bliver spærret for adgang til denne hjemmeside.

  Positive indspark.
  Og bemærk at en vagthund også kan have positiv omtale af aktivitet i byen samt indspark til fremtidsplaner.

 • Denne Norlys´s Vagthund bliver nu født på Internettet, på hjemmesiden www.DeDanskeVagthunde.dk bl.a. for dermed at give alle Norlys-tilsluttede el-forbrugere, en indtil nu ikke-eksisterende mulighed for via et åbent forum, at kunne kommunikere deres forskellige spørgsmål/kommentarer angående deres energiforsyning via Norlys.
  Formanden og bestyrelsen i Norlys, har desværre, på trods af adskillige opfordringer over flere år nægtet, at oprette et åbent forum på Internettet, for via et sådant forum, at give Norlys´s andelshavere, der jo alle er ejere af Norlys, en mulighed til at kunne kommunikere med formand/bestyrelse og især med hinanden.
  OK, det er jo også muligt formanden fortsat ikke ønsker ejerne/el-forbrugerne skal blande sig, men blot betale deres høje elregninger, men så må andre jo besvare/kommentere el-forbrugernes spørgsmål m.m.
  Da der findes en vanvittig dansk monopollov, der forbyder Norlys at henvende sig til andelshaverne, er dette jo ikke nogen grund til at formanden ikke accepterer et forum hvor andelshaverne kan henvende sig med deres spørgsmål og kommentarer, og at formanden derefter svarer og evt. har en dialog.

  Du kan, naturligvis under ansvar overfor enhver gældende lovgivning, tilføje dine kommentarer til oprettede indlæg, eller oprette en særskilt ny emnestreng/indlæg.

  Norlys genereltAndelshavere / El-forbrugere Repræsentantskab / Bestyrelse EL / Gas / Fjernvarme / AtomkraftAlternativ Energi IT / Tele